Երկիրը դէմ յանդիման է խնդիրներու, աղէտներու հետ, որոնք յառաջացած են բնակլիմայական պայմաններու փոփոխութենէն։ Յանկարծակի հեղեղներով, թաքուն երաշտով, նուազող ստորգետնեայ ջուրերով եւ անտառային խանձող հրկիզումներով, մեր հացէն մինչեւ մեր ջուրը, կեանքի բոլոր ասպարէզներուն վրայ կեցած ենք սպառնալիքի առջեւ։

Այդուհանդերձ, դեռ կարելի է կասեցնել բնակլիմայական փոփոխութեան ընթացքը, նախքան անվերադառնալի կէտի մը հասնիլը։ Հարկ են սակայն քաղաքականութիւն եւ միջոցներ։

Սակայն կառավարութիւնները, որոնք կը գտնուին մեծ ընկերութիւններու ազդեցութեան տակ, ծայրայեղ սպառողականութեան, հանածոյ վառելիքի սպառման եւ անտառազրկումի նման մարդկային գործունէութենէն յառաջ եկած բնակլիմայական փոփոխութիւններուն դէմ ազդու եւ արդար ձեւով մը պայքարելէ խուսափելով, յանուն համակարգի շահերուն եւ ի գին շահոյթի՝ առ ոչինչ կը համարեն կենդանական աշխարհը։

Այսօր կը գտնուինք ճամբաբաժանի մը առջեւ եւ շարժման կ՚անցնինք՝ մեծ ընկերութիւններու ու կառավարութիւններու լռութեան եւ անհոգութեան դէմ։

Անցեալ Սեպտեմբերին, Նիւ Եորքի մէջ, ուր կը կայանար Բնակլիմայական «արտահերթ» գագաթաժողովը, մոլորակն ու ապագան պաշտպանելու համար փողոց իջաւ աւելի քան 400 հազար մարդ, որոնց աշխարհի չորս ծագերէն ուղեկցեցանք մենք՝ միլիոնաւորներս։ Այժմ դարձեալ, աշխարհի չորս ծագերէն ի մի կը հաւաքուինք եւ բոլոր մարդիկը կը հրաւիրենք յանուն բնութեան մաքառելու եւ ըսելու՝ «Ներկայ եմ․․․ Յանո՛ւն կլիմային»։

Եկէ՛ք, Դեկտեմբեր 2015-ին, Փարիզի մէջ, նախքան միջազգային բանակցութիւնները, որոնց արդիւնքին կ՚ակնկալուի ընդունիլ բնակլիմայական նոր համաձայնագիր մը, բոլորս մաքառինք։

Եկէ՛ք, շարժման անցնինք յանուն կլիմային։ Ցոյց տանք, որ մենք ենք փոփոխութեան այդ ուժը, զոր չեն կրնար ասպարէզ հանել իրենք զիրենք առաջնորդ նկատողները։

Եկէ՛ք, ամէնքով ու միասնաբար ստեղծենք նոր շարժում մը՝ պահանջելով շարունակական եւ բոլոր էակներուն համար արդար ապագայ մը։

Եկէ՛ք, աշխարհի վրայ նոյն օրը փողոց թափինք, կառավարութիւններու երեսն ի վեր աղաղակելու համար, թէ «պահանջատէր ենք յանուն բովանդակ կենդանական աշխարհի»։

Որովհետեւ, փոփոխութիւնը հարկ է եւ կարելի։ Որովհետեւ մե՛նք ալ ներկայ ենք յանուն կլիմային։ Որովհետեւ՝ աշխարհը մենք ենք։